Taak Risico Analyse

Het uitvoeren van dagelijks werkzaamheden kan risico’s met zich meebrengen. Wanneer er sprake is van een nieuwe opdracht zonder werkinstructies kan het lastig zijn om de mogelijke risico’s in kaart te brengen. Met het uitvoeren van een Taak Risico Analyse krijg je hier inzicht in en weet je waar je rekening mee moet houden. Hier lees je alles wat je moet weten over het uitvoeren van de Taak Risico Analyse.

Een Taak Risico Analyse is een analyse die je uitvoert met het doel om bepaalde situaties te voorkomen op de werkvloer. Je brengt structureel alle risico’s in kaart die je tegen kunt komen tijdens werkzaamheden. Op basis hiervan kun je de nodige maatregelen nemen om deze risico’s te onderdrukken en zo voorkomen. Inventariseer specifieke werkrisico’s, stel procedures op en voer preventieve maatregelen uit. Een Taak Risico Analyse wordt altijd uitgevoerd in teamverband: de personen die de werkzaamheden gaan uitvoeren maken een belangrijk deel uit van de analyse. Ze werken hierbij samen met de deskundigen.

Gedetailleerde Taak Risico Analyse

Wanneer je een Taak Risico Analyse gaat opstellen is het belangrijk om zo gedetailleerd mogelijk te werk te gaan. Het is onder andere van belang om een analyse uit te voeren bij werkzaamheden met een hoog risico, maar ook bij het uitvoeren van nieuwe taken waarvan de risico’s nog niet bekend zijn. Bedrijfsongevallen voorkomen is een belangrijke reden om een Taak Risico Analyse uit te voeren: je krijgt een duidelijk beeld van risico’s en daarnaast ben je veel beter voorbereid op de werkzaamheden.