Beter klimaat in de stad door gevelgroen

Gevelgroen draagt net als groene daken bij aan een verbetering van het leefklimaat in de stad. Gevelgroen zorgt onder anderen voor een betere kwaliteit van de lucht, doordat de planten CO2 omzetten naar zuurstof en doordat er minder fijnstof in de lucht blijft hangen. Ook de waterhuishouding verbetert door meer groen op woningen. Op een betonnen ondergrond wordt het water van een hevige bui meteen afgevoerd naar de riolering, die overbelast raakt. Het water kan niet weg en er ontstaan overstromingen. Met groen op de gevel en het dak wordt het water tijdelijk opgevangen door de planten.

Duurzame materialen en systemen met gevelgroen

Bij de aanleg van gevelgroen en groene daken worden geavanceerde materialen en technieken gebruikt. Het is immers de bedoeling dat je een oplossing realiseert die vele jaren mee gaat. Daken en gevels moeten sterk genoeg zijn om de beplanting te kunnen dragen. De beplanting en de aarde mogen er ook niet toe leiden dat de daken en muren beschadigd raken of dat er lekkages ontstaan. Om dat te garanderen maken de ingenieurs van BTL gebruik van nieuwe technieken, die echter hun nut al hebben bewezen.

Gevelgroen is goed voor het milieu

Gevelgroen is goed voor de bewoners in de stad. De luchtkwaliteit verbetert, er is minder wateroverlast en de luchtkwaliteit verbetert. Als bij voldoende gebouwen groen wordt aangebracht heeft het ook een positief effect op de temperatuur, vooral in de zomer. Dat komt doordat de warmte van de zon in veel mindere mate wordt opgenomen door de beplanting dan door de stenen of het beton van de gevels. Daarnaast zorgt gevelgroen voor meer biodiversiteit. Het groen trekt allerlei insecten aan en die maken het op hun beurt mogelijk dat er andere dieren in de bebouwde omgeving een plekje kunnen vinden.