Wat kan een rechtspersoon wel en juist niet?

ondernemingsrecht amsterdam

Het ondernemingsrecht amsterdam is één van de ondernemingsrechten in Nederland. Je hebt het dan over het ondernemingsrecht dat onder het privaatrecht valt. Of wel: het recht dat zich bezighoudt met rechtspersonen. Maar wat kan een rechtspersoon eigenlijk en wat juist niet? Daar lees je meer over in dit artikel. Als laatste lees je ook over het verschil tussen tussen het rechtspersonenrecht en het vennootschapsrecht. 

ondernemingsrecht amsterdam

Wat kan een rechtspersoon?

Het is interessant om te weten wat een rechtspersoon precies wel en niet kan, dus hieronder volgt een beknopte samenvatting over wat een rechtspersoon nou eigenlijk allemaal wél en juist niet kan.

  • Een rechtspersoon kan wel bezittingen en schulden hebben.
  • Een rechtspersoon kan wel overeenkomsten aangaan.
  • Een rechtspersoon kan wel door anderen worden aangeklaagd.
  • Een rechtspersoon kan wel erfgenaam zijn.
  • Een rechtspersoon kan wel aansprakelijk worden gehouden wat betreft het civielrecht en strafrecht.
  • Een rechtspersoon kan wel te maken krijgen met faillissementen. 
  • Een rechtspersoon kan wel besluiten om te fuseren of splitsen.

Wat kan een rechtspersoon niet?

  • Een rechtspersoon kan niet trouwen of scheiden.
  • Een rechtspersoon kan niet een gevangenisstraf krijgen opgelegd. 
  • Een rechtspersoon kan niet overlijden, maar wel worden ontbonden.

Het verschil tussen het vennootschapsrecht en rechtspersonenrecht

Als je kijkt naar het ondernemingsrecht amsterdam, wordt deze verder onderverdeeld in het rechtspersonenrecht en het vennootschapsrecht. Het verschil zit hem in de beperktheid. Zo is het vennootschapsrecht beperkter, omdat deze alleen van toepassing is op naamloze vennootschappen en besloten vennootschappen.