Bewindvoering voor ouderen is vaak een goede oplossing

Schuld

Bewindvoering voor ouderen is steeds vaker nodig. Dit komt grotendeels doordat ouderen steeds minder te besteden hebben, maar daarbij wel te maken hebben met veel hogere kosten als vroeger. Denk hierbij aan de stijging van de winkelprijzen of de huur. De uitkeringen en pensioenen zijn daarbij niet gestegen. Hierdoor komen veel ouderen financieel in de knel. Steeds meer ouderen krijgen ook relatief weinig van het pensioenfonds. Rondkomen is voor veel ouderen alleen mogelijk wanneer ze heel erg goed op de kleintjes letten. Veel ouderen hebben ook schulden waardoor ze financiële problemen ervaren. Een bewindvoerder kan helpen bij schulden en er voor zorgen dat men de hele maand rondkomt.

Onderneem tijdig actie!

Bewindvoering voor ouderen is vaak een erg goede oplossing. Wanneer er schulden zijn dan worden deze goed onder de lopen genomen. Vervolgens zal er een plan van aanpak worden gemaakt voor het terugbetalen van de schulden. Belangrijk is het dat ouderen de hele maand goed kunnen rondkomen. Een professionele bewindvoerder zorgt er voor dat ouderen bijvoorbeeld wekelijks krijgen betaalt. Dit voorkomt dat ze aan het einde van de maand zonder geld zitten. Goede afspraken zijn er te maken met de bewindvoering. In overleg is er veel mogelijk!